St. Bok is een organisatie die daadwerkelijk juridische ondersteuning biedt bij geschillen met een overheidsinstantie.

St. Bok in een paar korte kernzinnen:

  • Geeft laagdrempelig advies en begeleiding.
  • Biedt bijstand aan individuele personen en groepen van mensen.
  • Biedt ook steun aan organisaties, die niet een overheidsorgaan zijn, in geval van geschillen met de overheid.

St. Bok praat als lotgenoot de taal van zijn cliënten en meent hun gevoelens goed te kunnen inschatten. Laagdrempeligheid geldt ook voor de declaraties die St. Bok in rekening brengt. Over de hoogte van de rekening is ook nog te onderhandelen. Zie daarvoor facturering. De missie en de statuten in meer geformaliseerde taal, geven de ideeën die St. Bok wil bewerkstelligen weer.